Vannfres

Rubbing veioppmerking

Gjenoppretter farge og forbedrer refleksjonen i linjene. Rubbing har som hensikt å “polere” oppmerkingen ved hjelp av høytrykk, rotasjon og oppsug. Et veldig effektivt produkt for å gjenopplive vegmerking og dermed øke trafikksikkerheten. 

Når er det behov for rubbing av oppmerking

Fordeler med rubbing

Se video fra vår vannfres

Eksempel fra tunnel

Før etter rubbing av oppmerking i tunnel

Dårlig vedheft kan først vise seg i løpet av vinterperioden
når linjene utsettes for mekanisk påvirkning ved vintervedlikehold.
Bildet viser linjer med dårlig vedheft som er knust av plogen.

I enkelte situasjoner kan det oppleves problematisk å oppnå optimal vedheft til underlag av
gammel oppmerking. Dette kan skyldes ulike årsaker, bl.a. vil gammel termoplast ofte ha en
oksydert overflate, noe som gjør det vanskelig å smelte de to sjiktene sammen. Det anbefales
å applisere med noe forhøyet temperatur når det utføres reparasjonsoppmerking på gammel
termoplast. Alternativt kan det foretas en rubbing av overflaten f.eks. med vannfres for å
fjerne noe av den oksyderte overflaten.