Vannfres

Delfjerning veioppmerking

En prosedyre som fjerner opp til 70% av eksisterende merking. Med denne metoden får vi redusert tykkelse, fjernet dårlig merking og etablerer et godt grunnlag for ny oppmerking.

Delvis fjerning /tykkelsesreduksjon av veioppmerking

Før og etter en delvis fjerning / tykkelsesreduksjon av vegmerking